(Chinhphu) - Ông Nguyễn Đình Cường (cuongspro@...) là chủ xe có các giấy tờ hợp pháp nhưng cho bạn mượn xe để tham gia giao thông và cảnh sát giao thông đã ra quyết định xử phạt ông Cường là người cho mượn xe với số tiền là 700.000 đồng. Việc ông Cường bị xử phạt như trên có đúng quy định không?