Hỏi: Công ty tôi đã bị mất con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu trong quá trình di chuyển trụ sở. Sau đó, tôi có nhờ một người quen khắc lại con dấu để có thể tiếp tục kinh doanh, giao dịch. Xin hỏi, tôi làm như vậy có vi phạm pháp luật không? (Tô Văn Tài, Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội).