(ANTĐ) - Hỏi: Tôi và anh T chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn nhưng có tổ chức đám cưới (cả hai đều chưa có gia đình). Nhiều người nói rằng việc chúng tôi không có đăng ký kết hôn như vậy là vi phạm pháp luật hành chính và sẽ bị xử phạt hành chính nếu không đăng ký kết hôn. Điều đó có đúng không?