ND - Những năm gần đây, tình trạng lấn chiếm, sang nhượng, mua bán trái phép đất lâm nghiệp ở Bình Thuận diễn ra phức tạp, ngày càng gia tăng.