- Hỏi: Quần áo màu trắng bị màu khác lan sang thì khắc phục như thế nào? Thu Hằng (Hà Nội).