Thời gian qua, nhiều cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Bệnh viện Nội tiết) bất bình trước việc một số cán bộ có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong bệnh viện không bị xử lý, thậm chí có người còn được cất nhắc vào những vị trí cao hơn.