Ngày 26/9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị để nghe báo cáo của các ngành chức năng và công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái trong việc giải quyết hậu quả ô nhiễm môi trường do công ty này gây ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến khẳng định, Thanh Hóa sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm vụ việc Nicotex trong thời gian sớm nhất nhằm tạo lòng tin trong nhân dân.