(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có công văn số 3178/TCT-CS hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp giải quyết vi phạm của doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.