(ANTĐ) - Hỏi: Hộ liền kề với gia đình tôi chưa được cấp “sổ đỏ” và chưa được cấp phép xây dựng. Nhưng họ vẫn tổ chức xây dựng nhà ở lấn chiếm ngõ đi chung, chúng tôi có ý kiến nhưng họ không những không tiếp thu mà còn có ý thách thức gia đình tôi đi mà kiện tụng. Tôi rất bức xúc về việc xây dựng không phép này. Tôi xin hỏi việc xử lý những nhà xây dựng “không phép” được quy định như thế nào? -