- Khoảng năm 2020, khi tổ máy đầu tiên của Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận vận hành thương mại, chúng ta đối mặt với vấn đề xử lí và quản lí chất thải hạt nhân ở quy mô lớn. Và vấn đề đó sẽ càng ngày càng to lớn hơn với sự phát triển tiếp theo của điện hạt nhân và công nghiệp sản xuất nhiên liệu cho các lò phản ứng.