Nạn phá rừng, săn bắt hổ trái phép đang ngày một gia tăng, góp phần đẩy loài vật này tới bờ vực tuyệt chủng.