Do nhận thức của người dân còn hạn chế, nên tình trạng xâm hại động vật hoang dã còn rất phổ biến. Theo thống kế, hằng năm có hàng nghìn vụ việc xâm hại, săn bắn, buôn bán, tàng trữ động vật hoang dã trai phép được phát hiện và xử lý.