(Phim) - Những tấm ảnh này bị nghi ngờ được chụp trong thời gian Kim Ah Joong chuẩn bị phẫu thuật nâng ngực.