Nhiều panô, băng rôn có nội dung quá cũ, gây khó chịu cho người đọc.