Với độ dài trung bình, những mẫu tóc ngang vai rất "hút" các bạn gái trẻ hiện nay.