(Dân trí) - Tôi đã xin giấy độc thân kết hôn với người nước ngoài. Nhưng tôi chưa đăng kí kết hôn vì tôi thấy chúng tôi không hợp nhau. Nếu lần sau tôi xin giấy độc thân để kết hôn với người Việt Nam liệu có được không? Nếu xin thì cần những thủ tục gì?