TTO - * Em không thi CĐ nhưng em có thể lấy điểm thi ĐH để xét hệ CĐ được không? Nếu được, khi đó điểm em xét phải theo NV mấy? (boconganh_flowers210@...) Niềm vui của các thí sinh Trường đại học Nha Trang sau khi thi xong - Ảnh: Châu Tường