(ĐCSVN) – Theo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức vừa được Chính phủ ban hành, xét tuyển công chức gồm 2 nội dung: xét kết quả học tập và phỏng vấn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.