ANTĐ - Xét nghiệm kiểu này lọc ra một mẩu nhỏ nhiễm sắc thể Y trong máu của phụ nữ mang thai, tương đương với việc xác định thai nhi là con trai.