(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Đăng Tuyến (Thái Nguyên) tốt nghiệp đại học được 10 năm, làm việc tại 1 doanh nghiệp nhà nước 9 năm, thời gian đóng bảo hiểm xã hội 8 năm, ông được cấp bằng Thạc sĩ cách đây 4 năm, hệ số lương đang hưởng ở công ty là 3,66.