(Chinhphu.vn) - Ông Lưu Đình Nhật Dũng (nhatdungvn@...) làm việc tại một doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2004, hưởng lương hệ số 2,34 (thử việc 1 tháng), đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 10/2004. Tháng 9/2008 ông Dũng được tăng lương bậc 2; hệ số 2,67.