(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Hằng (tỉnh Yên Bái) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn việc xếp lương đối với người lao động tốt nghiệp hệ cao đẳng, bởi theo bà Hằng, Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ chỉ quy định hệ số lương hệ trung cấp và đại học, không có hệ cao đẳng.