(Chinhphu.vn) - Tháng 5/2009, ông Đinh Gia Cảnh được bổ nhiệm vào ngạch công chức cấp xã, hưởng lương ngạch công chức hệ số 1,86 (bậc 1). Tháng 7/2010 ông Cảnh giữ chức danh Bí thư Đảng ủy phường, Phòng Nội vụ vẫn xếp mức lương của ông là 1,86. Ông Cảnh hỏi việc xếp lương của ông như vậy có đúng quy định không?