(VTC News) - Những bức ảnh khá đáng sợ dưới đây được cắt ra từ một thước phim sẽ cho chúng ta thấy rõ tác hại thật sự của việc hút thuốc lá.