Tuy mới được tổ chức lần thứ 2 nhưng lễ hội Chọi Bò, Mèo Vạc đã thu hút được nhiều du khách đến xem.