(MegaFun) - Nếu bạn là một Cự Giải, 2014 sẽ là một năm khá ổn định của bạn. Bạn sẽ phải cảm ơn Mặt trăng vì nó là hành tinh duy nhất có ảnh hưởng đặc biệt tới bạn.