Facebook đang chuẩn bị cho lần cập nhật lớn sắp tới.