PNO - Diễn viên Lê Khánh sẽ vào vai chuyên đi lừa đảo. Trong khi đó, Mỹ Uyên lại giã từ sở trường vai ác của mình để thể hiện vai nạn nhân của Lê Khánh.