- Cái nắng gắt đầu hè không ngăn cản được dòng người đến xem hội thi tiếng hót chim vành khuyên hót liên tỉnh lần thứ 2 khu vực phía Bắc, với hơn 300 lồng chim tham gia.