Không chỉ dừng lại ở việc đến chùa chiền, nhà "thầy" hay mời "thầy" về tận nhà xem bói, tử vi, hiện nay nhiều người đã lựa chọn hình thức xem tử vi, tướng số qua mạng trực tuyến. Không ít người “lụy” xem tử vi đến mức xem tử vi theo tuần, theo ngày... để có cách "ứng xử" cho phù hợp và mong có được những điều may. Nhưng dường như họ đang bị ảo ảnh về tử vi...