Kỷ niệm 35 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Đài THVN sẽ phát lại toàn bộ 13 tập của bộ phim tài liệu “Việt Nam - Cuộc chiến 10 nghìn ngày” trên kênh VTV1.