(PL&XH) -Tới đây, chủ phương tiện sử dụng xe ô tô sẽ phải nộp “thuế đường” từ 130.000-1.040.000 đồng/ tháng.