TPO - Bạn thấy khó chịu với tình hình ô nhiễm và giá xăng lên xuống thất thường? Hãy kiên nhẫn chờ đợi vì rất có khả năng chiếc xe điện 2012 Audi A3 e-tron là giải pháp bạn vẫn hằng mong đợi.