Xe đạp xếp

SGTT -  1 tin đăng lại

Ưu điểm của xe đạp khung xếp là nhẹ, khi xếp lại ít chiếm diện tích, có thể xách theo bên người. 

Tin mới

Từ khóa liên quan