Xe đa dụng luôn có chỗ đứng riêng, thiết thực với các gia đình có nhiều thành viên.