Trưa 11.10.2013, một vụ cháy xe bồn đã xảy ra gần kho dầu B, đường Đặng Nhữ Lâm, huyện Nhà Bè, TP.HCM.