ND - Ngày 9-3, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo sơ kết triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48 - NQ/T.Ư (NQ 48) của Ủy ban Thường vụ QH về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai sơ kết trong thời gian qua. Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH chủ trì Hội nghị.