Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 419 km đường biên giới tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Pô Ly Khăm Xay của nước bạn Lào. ở ngoại biên, đối diện với địa bàn tỉnh có 31 bản, thuộc 6 huyện với dân số khoảng 15 nghìn người. ở nội biên gồm có 305 thôn (bản), 27 xã biên giới, thuộc 6 huyện của tỉnh Nghệ An với số dân hơn 12 vạn người, thuộc 5 dân tộc sinh sống (Kinh, Mông, Thái, Khơ Mú, Poọng) và tộc người Đan Lai sinh sống.