Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Yên Mô (Ninh Bình) luôn quan tâmđến công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét về chất, số các TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong toàn đảng bộ ngày một tăng, thực sự là cầu nối giữa đảng với nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.