VOV.VN-Xây dựng và phát triển thương hiệu chè phải thực hiện trong mọi khâu từ sản xuất nguyên liệu, chế biến, phân phối sản phẩm.