Xây dựng thương hiệu bằng văn hóa doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm là mục tiêu chiến lược Công ty Than Nam Mẫu (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - TKV) luôn hướng tới. Nam Mẫu đang nỗ lực xây dựng mỏ than này trở thành mỏ than kiểu mẫu và hiện đại của toàn ngành trong tương lai gần.