Ngày 17.11, tại TP. Hạ Long, TKV đã tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện nghị định số 119/2004/NĐ-CP về công tác quốc phòng và sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 36/2005/CT-TTg của Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.