(HNM) - Ngày 18-2, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức quán triệt công tác tổ chức đại hội CNVC, hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ cho hơn 50 đại diện lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, DN thuộc nhiều thành phần kinh tế trên địa bàn.