(HNM) - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu đến ngày 5-3 các địa phương phải hoàn tất việc khảo sát đánh giá hiện trạng nông thôn, báo cáo thành phố làm cơ sở xây dựng đề án Nông thôn mới (NTM) trên toàn thành phố, tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn không ít vướng mắc. Ngày 8-2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Duy Hùng chủ trì hội nghị triển khai, đôn đốc các địa phương thực hiện yêu cầu trên.