Ngày 9-12, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội có cuộc họp về tổ chức bộ máy của ngành y tế. Dự phiên họp có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.