VH- Ngày 30.3, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam đã họp thông qua các kịch bản thuộc hoạt động văn nghệ - dạ hội chào mừng Đại hội toàn quốc. Ông Giàng Seo Phử, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Đại hội chủ trì cuộc họp.