(HNM) - Ngày 21-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã giao Sở Y tế chủ trì với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện quyết định của Bộ Y tế về xây dựng kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích (TNTT) tại cộng đồng giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch hằng năm của Hà Nội.