Vinh dự được sống, chiến đấu trên quê hương Bác Hồ kính yêu, cán bộ, chiến sỹ Trạm Cảnh sát Bảo vệ Khu di tích Kim Liên và Công an huyện Nam Đàn càng nhận thức rõ trọng trách của mình là bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.