(GD&TĐ) - Bộ Công Thương vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan để hoàn chỉnh Đề án Quy hoạch Tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2009 - 2015. Theo đó, các Cảng cạn sẽ được xây dựng gắn với các tuyến giao thông chính và cách cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng hóa chính từ 50 tới 100 km.