ND - Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân nước ta trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.